Konzultácia a implementácia

Viac ako 6 rokov sa špecializujeme na implementáciu JIRA, Confluence, Bitbucket a ďalších Atlassian nástrojov do firiem. Za túto dobu sme získali unikátne poznatky a skúsenosti, ktoré využívame v prospech klientov aj seba. V MoroSystems máme implementované nástroje Atlassian nielen pre podporu vývoja softvéru, ale aj v backoffice, účtovníctve, obchode, technickej podpore a HR.

Naši experti dokážu maximalizovať potenciál používania nástrojov Atlassian vo vašich tímoch. Ako to urobíme? Počúvame vaše potreby a na základe našich vedomostí, skúseností a osvedčených postupov vytvárame dlhodobé  riešenia, ktorá spľňajú vaše obchodné potreby. Zjednodušíme vašu práci a umožníme vám venovať viac času na prácu na výsledku. Poskytujeme vám ucelené služby týkajúce sa Atlassian a Atlassian nástrojov. Nie je nič, čo by sme nezvládli.

Sme experti na následujúce oblasti

Ideálny spôsob implementácie nástrojov Atlassian

Na základe našich skúseností sme vytvorili nasledujúci proces pre perfektnú implementáciu nástrojov Atlassian do podnikov.
Náš odporúčaný spôsob implementácie spočíva v:

 • Úvodný workshop. Na úvodnom seminári na oboznámenie riešiteľského tímu s Atlassian nástrojmi a zozbieranie požiadaviek riešiteľského tímu na systém
 • Gap analýza. Na základe zistení z workshopu vykonáme analýzu nedostatkov a navrhneme najvhodnejšie riešenie
 • Ponuka na implementáciu. Naše riešenie predstavíme řešitelskému tímu vrátane ponuky a harmonogramu na realizáciu
 • Iteračný spôsob implementácie. Nástroje Atlassianu odporúčame do organizácií implementovať v iteráciách v závislosti od minimálneho životaschopného produktu
 • Školenie užívateľov. Pred spustením do prevádzky odporúčame užívateľské aj administrátorské školenie kľúčových pracovníkov organizácie pre maximalizáciu prínosov implementácie Atlassian nástrojov
 • Prevádzka a technická podpora. Systém spúšťame do prevádzky a poskytujeme technickú prípadne užívateľskú podporu

Požiadajte o konzultáciu a implementáciu Atlassian nástrojov

Spoľahlivo vám zabezpečíme

 • Odbornú konzultáciu a analýzu možnosti využitia systému v podniku
 • Školenie pre administrátorov a používateľov systému
 • Správu systému, hosting
 • Integráciu s ostatnými firemnými systémami
 • Zákazkový vývoj modulov pre individuálne potreby klienta
 • Predaj, inštalácia a integrácia vlastných modulov spoločnosti: Confbox add-on, Easy Mind add-on, SLA Plugin, Work Report plugin, ALM Pack
 • Predaj modulov tretích strán: výber z viac ako 1 000 rozširujúcich prídavných modulov k aplikáciu na Atlassian Marketplace
Mgr. Tomáš Páral

Petr Michálek Sales Director

+420 602 507 062

sales@morosystems.cz

*
*
*