Ochrana osobných údajov

Společnost MoroSystems, s.r.o. se zavazuje chránit vaše osobní údaje, které poskytujete při prohlížení internetových stránek http://morosystems.cz jakožto při vyplňování formulářů, dotazníků a anket na stránkách http://morosystems.cz.

Subjekt údajů – uživatel stránek http://morosystems.cz – tímto uděluje souhlas správci údajů – společnosti MoroSystems, s.r.o. – zpracovávat osobní údaje nashromážděné skrze internetové stránky http://morosystems.cz pouze pro interní použití, nabídky spolupráce, archivnictví, statistické vyhodnocování, zlepšování služeb a marketingové účely ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů.

Společnost MoroSystems, s.r.o. považuje všechny nasbírané informace za velmi důvěrné a zaručuje, že vaše osobní data nebudou předána ke zpracování třetí straně a budou zabezpečena proti přístupu neoprávněných osob.