JIRA Core

Každý obchodný tím, každý projekt. JIRA Core predstavuje odpoveď spoločnosti Atlassian na otázku používania produktov JIRA mimo oblasti IT a vývoja softvéru.

„JIRA Core si kladie za cieľ zvyšovať rýchlosť, informovanosť a organizovanosť každého tímu. “

Potreba tímovej spolupráce, definovanie a nasledovanie pracovných postupov, ich meranie, vyhodnocovanie a optimalizácia, sú charakteristickými znakmi každého tímu v rámci spoločnosti. Či už sa jedná o tím marketingu, prevádzky, HR, právneho alebo finančného oddelenia, JIRA Core představuje riešenie v podobe nástroja na podporu riadenia úloh, projektov a procesov.

Aplikácia je prispôsobená špecifickým potrebám obchodných tímov so zameraním na zjednodušenie navigácie, ovládanie a prístupu k informáciám.

Buďte rýchli!

  • Upravte jednoducho a rýchlo pracovný postup vášho tímu a proces vizualizujte, pre lepšiu predstavu tímu o tom, ako sa spracúvajú úlohy a projekt.

Buďte v obraze!

  • Vytvorte transparentné prostredie s podporou tímovej spolupráce, aby členovia vášho tímu boli informovaný a “up-to-date”.

Buďte organizovaní!

  • Usporiadajte úlohy a projekty na jednom centrálnom mieste, kde môžu členovia tímu plánovať, evidovať a reportovať aktuálny stav.

Kľúčové vlastnosti

Projektové Šablóny pre obchodné tímy

Buďte rýchli! Súčasťou štandardnej dodávky sú obchodné projektové šablóny pre riadenie ako jednoduchých úloh tak i komplexných projektov. Šablóny je možné prispôsobiť pracovným postupom vášho tímu. Evidujte každý krok a posúvajte tím vpred!

Detaily úlohy

Buďte v obraze! Podrobnosti o každej úlohe – vrátane pripomienok, príloh a dátumov ukončenia – sú uložené na jednom centrálnom mieste. Majte prehľad o tom, čo sa deje s každým projektom.

Notifikácie

Buďte v obraze! Operátor “@” môžete použiť ako referenciu pre získanie pozornosti konkrétnych členov tímu. Bolo vám niečo pridelené? Očakáva sa spätná väzba? Zostaňte informovaný s užitočnými a detailnými notifikáciami!

Výkonné vyhľadávanie

Buďte organizovaní! Vyhľadávací nástroj vám umožňuje vyhľadávať konkrétne odpovede na základe atribútov, ako sú: dátum ukončenia, aktualizácia úlohy alebo to, čo člen tímu musí dokončiť. Uchovajte všetky informácie o projekte na jednom mieste!

Reporty a Nástenky

Buďte v obraze! Ako váš tím funguje? Reporty a nástenky odhalí všetky detaily! Nakonfigurujte ich, aby ste videli metriky, ktoré sú dôležité.

Cieľové skupiny a prípady použitia

Marketing

Blogy, brožury a prezentácie
Rozvoj kreatívnych aktív
Uvedenie produktov na trh
Spustenie kampaní
Udalosti z oboru

Provoz

Zobrazovanie reklám
Údržba infraštruktúry
Nasadzovaní programu
Výroba
Lekárske štúdie a výskum
Stavebníctvo apod.

HR

Evidencia pohovorov s kandidátmi
Nábor nových zaměstnancov
Správa aktualizácií firemných pravidiel
Organizácia udalostí

Právne

Záznamy o revíziách firemných dokumentov a vyjednávacích cykloch vrátane: NDA a kontaktov s dodávateľmi, príprava politiky a podávanie patentových prihlášok
Vedenie prehľadávateľných záznamov o podpísaných zmluvách, regulačných podaniach, zápisov z porád a uznesení, či súdnych sporov, v ktorých je možno vyhľadávať.

Finančné

Uzatváranie kníh – na konci mesiaca, štvrťroka a roku
Evidencia a príprava finančných reportov
(Top-line) prognózy a rozpočtové procesy
Schválenie nákupov

Spoľahlivo vám zabezpečíme

  • Odbornú konzultáciu a analýzu možnosti využitia systému v podniku
  • Školenie pre administrátorov a používateľov systému
  • Správu systému, hosting
  • Integráciu s ostatnými firemnými systémami
  • Zákazkový vývoj modulov pre individuálne potreby klienta
  • Predaj, inštalácia a integrácia vlastných modulov spoločnosti: Confbox add-on, Easy Mind add-on, SLA Plugin, Work Report plugin, ALM Pack
  • Predaj modulov tretích strán: výber z viac ako 1 000 rozširujúcich prídavných modulov k aplikáciu na Atlassian Marketplace
Mgr. Tomáš Páral

Petr Michálek Sales Director

+420 602 507 062

sales@morosystems.cz

*
*
*
*
*
*