JIRA Software

JIRA Software je špičkový nástroj na riadenie vývoja softvéru pomocou štandardných aj agilných metodík. Obsahuje nástroje a funkcie na podporu každej fázy vývojového cyklu softvérového riešenia.

„Atlassian JIRA Software je nástrojom #1 pre agilný vývoj softvéru.“

Bohaté funkcie JIRA Software umožňujú flexibilné plánovanie spôsobom, ktorý najlepšie vyhovuje špecifickým potrebám každého tímu. JIRA Software dává vášmu tímu flexibilitu pri plánovaní a implementácii akéhokoľvek agilného prístupu, či už je to skrum, kanban alebo metodológia, ktorá kombinuje výhody oboch. Tímy môžu vytvárať a odhadovať “stories”, zostavovať “backlog” šprintu, vizualizovať aktivity, merať rýchlosť tímu a zaznamenávať pokrok.

Odhadujte projektový harmonogram a prioritizujte svoju prácu. Následne odhady priraďte k užívateľským príbehom a pomôžte tak svojmu tímu stať sa presnejším.

Kľúčové vlastnosti

Podpora projektového riadenia

JIRA Software podporuje agilné prístupy vývoja softvéru – Scrum, Kanban alebo zmiešaný prístup.

Scrum
S prispôsobiteľnými tabuľami sa agilné tímy môžu sústrediť na čo najrýchlejšie dodávanie iteračných a inkrementálnych hodnôt.

Kanban
Flexibilné nástenky poskytujú tímu úplný prehľad toho, čo nasleduje, a umožňujú tak nepretržite dodávať maximálny výstup, v minimálnom časovom cykle.

Evidencia a monitorovanie priebehu spracovania

JIRA Software poskytuje možnosť prioritizovať, evidovať a diskutovať pracovné aktivity tímu v plnom kontexte priebehu spracovania s kompletnou históriou.

Sestavování realease
Uvádzanie produktov s istotou, bez žiadnych nečakaných prekvapení a s plnou kontrolou na základe dostupnosti informácií o aktuálnom stave jednotlivých verzií, je s využitím JIRA Software samozrejmosťou.

Reporting

Nástroje pre reporting JIRA Software, ako napríklad graf spaľovania (burndown), alebo graf rýchlosti (velocity), umožňujú sledovať a merať výkonnosť tímu.

Tímy majú v rámci štandardnej inštalácie OOTB prístup k viac ako tuctu reportov, s náhľadmi v reálnom čase. Na základe tých potom môžu adekvátne reagovať na to, ako si vedú šprint za šprintom.

Workflow a proces manažment

JIRA Software podporuje jedinečnosť každého tímu a ich prístup k dosiahnutiu výsledkov. Pre špecifické pracovné postupy a ich riadenie procesov je možné definovať vlastný pracovný postup s rôznym stupňom zložitosti.

Workflows zaznamenávajú kroky vášho procesu, udržujú každého informovaného a posúvajú prácu vpred. Workflows môžu byť také jednoduché ako To-Do a Done alebo je tak jedinečné, ako váš tím. Vytvorte jeden alebo tucet workflowů.

Možnosti rozšírenia

Na získanie maxima z JIRA Software je k dispozícii viac ako 800 možných rozšírení na Atlassian Marketplace, ktoré dopĺňajú aj tak širokú škálu funkcií sofvéru.

Rozšírte si základné funkcie JIRA Software plug-and-play pluginy dostupnými na Atlassian Marketplace. Prispôsobte svoju inštanciu tak, aby slúžila akémukoľvek projektu alebo prípadu použitia (use-case).

Plánovanie portfólia
Získajte prehľad skrze všetky tímy a projekty s využitím “Portfólio for JIRA”. Predpovedajte realistické plány, spravujte tímové zdroje a sledujte pokrok v plánovaní v reálnom čase.

Integrácia s inými nástrojmi Atlassian

JIRA Software sa ľahko integruje s ďalšími nástrojmi Atlassian a stovkami ďalších vývojárskych nástrojov.

Správa znalostí

Transformácia obchodných požiadaviek definovaných v Atlassian Confluence do “backlogu” v JIRA Software na jedno kliknutie.

Workflow vývoja softwaru

Pri zapísaní kódu (komitování) do aplikácie Bitbucket, JIRA Software automaticky aktualizuje všetky príslušné úlohy.

Kontinuálna integrácia

S aplikáciou Bamboo sa umocní kontinuálne integrácie a umožní sa monitorovanie buildov bez nutnosti opustenia aplikácie JIRA Software.

Spolupráca v reálnom čase

Udržanie informovanosti tímu pomocou notifikácií doručených priamo do akejkoľvek HipChat miestnosti.

Rich API

Pomocou robustného rozhrania API je umožné integrovať JIRA Software so všetkými nástrojmi, ktoré váš tím už používa.

Spoľahlivo vám zabezpečíme

  • Odbornú konzultáciu a analýzu možnosti využitia systému v podniku
  • Školenie pre administrátorov a používateľov systému
  • Správu systému, hosting
  • Integráciu s ostatnými firemnými systémami
  • Zákazkový vývoj modulov pre individuálne potreby klienta
  • Predaj, inštalácia a integrácia vlastných modulov spoločnosti: Confbox add-on, Easy Mind add-on, SLA Plugin, Work Report plugin, ALM Pack
  • Predaj modulov tretích strán: výber z viac ako 1 000 rozširujúcich prídavných modulov k aplikáciu na Atlassian Marketplace
Mgr. Tomáš Páral

Petr Michálek Sales Director

+420 602 507 062

sales@morosystems.cz

*
*
*
*
*
*